Kontakt
Expand

Spesifikasjoner:

Godkjenninger:

  • Lufttetthet inntil: *
  • Innbruddshemmende inntil: *

* Angivelsene viser de beste oppnåelige verdiene innenfor standardsystemet. Endelige verdier er avhengig av utførelse.