Kontakt

Prosjektering

Et ​byggeprosjekt skal være et samspill mellom kunde, rådgiver og entreprenør. Vi kommer sammen fram til det best mulige prosjektforslaget ut fra behov, ressurser og rammebetingelser.

Fokus på å tilby kunden det optimale produktet

Den grunnleggende kompetansen hos en entreprenør er tradisjonelt knyttet til bygningsteknikk. Prosjektering handler i stor grad om å kombinere den tradisjonelle entreprenørkompetansen med kundens behov. Spisskompetanse på dette feltet dreier seg om å tilby kunden det optimale produktet innenfor de gitte rammene.

Hovedprinspippene for byggets funksjon og utforming

Under byggeprosjektet ser vi på hovedprinsippene for byggets funksjon og utforming, for så å kunne drive frem løsningsforslag med hensyn til disse kriteriene. Aluminiumfasader AS innehar idag en lang bred portefølje med prosjekter. Disse prosjektene kombinert med ny innovativ miljøvennlig teknologi skaper synergier for kunden både når det gjelder energi og hms.

Vi bistår med:

  • Tekniske tegninger
  • Dimensjonering av fasade og glasstak
  • Prosjektledelse
  • Rådgivning for kunde og entreprenør
  • Energirådgivning i glassfaget
  • Fasaderådgivning