Kontakt

Serviceavtale dørautomatikk

Vi anbefaler alle å utføre årlig service på dørautomatikk, dette gjelder på slagdørsautomatikk og skyvedørsautomatikk. Dette for å hindre unødvendig driftsstans og øke levetiden på automatikken.

Vi anbefaler alle å utføre årlig service på dørautomatikk, dette gjelder på slagdørsautomatikk og skyvedørsautomatikk. Dette for å hindre unødvendig driftsstans og øke levetiden på automatikken.

Vi har kvalifiserte serviceteknikere som utfører denne årlige servicen. Etter ett servicebesøk fylles det ut en servicerapport som signeres og oversendes til kunde. Her vil status på automatikken vurderes, slik at kunden får en tidlig varsel om det bør vurderes en ny automatikk, om det er store kostnader som må til for å sikre ett funksjonelt dørmiljø eller om den er i god teknisk stand.

Ved å inngå avtale med oss, så sørger vi for at servicen blir ivaretatt hvert år.

Vi utfører service på automatikk fra de fleste leverandører.