Kontakt

Aluminium Fasader først ute med 1090-sertifiseringen

Som første fasadeentreprenør i Norge har Aluminium Fasader oppnådd EN 1090-sertifiseringen, som er et lovbestemt krav i EU.

CE-MERKING OG NS-EN 1090

CE-merking av produkter til byggverk har vært en del av byggebransjens hverdag i litt over tre år. Det er fortsatt en liten vei å gå før entreprenører, produsenter og myndigheter snakker samme «språk», men mye har skjedd og mye vil skje i årene som kommer. CE-merking har kommet for å bli, noe som betyr at alle serieproduserte byggevarer som produseres eller selges i Norge skal merkes og oppfylle kravene i samsvar med CPR (byggevareforordningen). For bærekomponenter av stål eller aluminium gjelder den harmoniserte standarden NS-EN 1090.

Kake med påskriften Gratulerer med 1090 sertifiseringen, bedriftslogoer og kakepynt. Foto.
Schüco serverte kake på den store dagen

Fasadeentreprenører må ta hensyn til de ulike kravene som stilles til de ulike produktene de produserer. Avhengig av hvor stor konsekvens et avvik på produktet vil bety for byggverket, stilles det ulike krav til CE-merkingen av byggproduktet.

-For eksempel kommer vanlige dører i samsvarsklasse 3 og det stilles ingen krav til tredjepartskontroll av produktene, forteller Siri Ruud Røgeberg hos Schüco Norge. -Branndører derimot havner i klasse 1 der det kreves tredjepartskontroll av både produkt og produksjonsprosessen. Mellom disse klassene kommer samsvarsklasse 2+, hvor bærende konstruksjoner og komponenter i stål og aluminium er plassert. I denne klassen stilles det krav til produsentens egenkontrollsystem som skal benyttes under hele produksjonsprosessen fra bestilling til montering. Der skal det foreligge klare prosedyrer for statiske beregninger, ansvarsforhold, avviksbehandling, materialkontroll og selve produksjonen i verkstedet, forklarer Siri.

Egenkontrollsystemet skal sertifiseres av en akkreditert tredjepart etter tilsyn hos produsenten. – Det er en omfattende jobb å gå gjennom alle prosedyrer og få på plass et slikt egenkontrollsystem, forteller Siri. For en fasadeentreprenør som har fullt opp å gjøre og lite tid til overs, er det viktig at Schüco som samarbeidspartner kan hjelpe dem gjennom denne prosessen. Vi hjelper derfor våre partnere med oppsettet og implementeringen av tilpassende egenkontrollsystemer som tilfredsstiller kravene fra den tilsynsførende tredjepart, avslutter Siri.

Når sertifiseringen er på plass har produsenten lov til å utstede et CE-merke som står som et symbol for at produsenten har sørget for en tilstrekkelig kvalitetskontroll, og at det ikke oppstår svekkelser i den bærende konstruksjonen som følge av feil på komponenter.

ALUMINIUM FASADER AS - FØRSTE NORSKE FASADEENTREPRENØR MED NS-EN 1090

Tom Erik Pettersen er daglig leder i Aluminium Fasader AS i Larvik og er strålende fornøyd med innsatsen både bedriften hans og Schüco har lagt ned for å komme i mål med sertifiseringen. Selv om dette er en pålagt sertifisering fra EU, er han ikke i tvil om at det gir store fordeler for bedriften internt.

-Vi leverer kvalitetsprodukter og ser på oss selv som en kvalitetsbedrift. Sertifiseringen gir oss enda bedre kontroll over egen verdikjede og en sikkerhet i forhold til de fasadeløsningene vi leverer til markedet. Vi ønsker gode og bærekraftige bygg i våre omgivelser og det bidrar vi med, sier Pettersen. -Vi er inne i en hektisk periode med et høyt aktivitetsnivå. Denne sertifiseringen hadde vi ikke kommet oss gjennom uten den gode servicen fra Schüco.

SCHÜCO PARTNERNE ER GODT I GANG MED PROSESSENE

Siri forteller at flere av Schücos produsenter er langt på vei når det gjelder å få på plass egenkontrollsystemet og gleder seg til å overrekke bløtkaker til de kommende 1090-sertifiserte partnerne. - Det har vært lærerikt og mye å sette seg inn i, men ingenting er mer motiverende enn når man ser at det har noe for seg. Schüco står for kvalitet i hele verdikjeden og denne sertifiseringen gir dermed også en ekstra kvalitetssikkerhet for Schüco. Vi gleder oss til fortsettelsen!